SOMEMBED-SLANG: Comprensión del Lenguaje en los medios de comunicación social. Representando contextos de forma continua-Lengua no estándar

Investigador principal
Mariona Taulé Delor
Codi de referència
TIN2015-71147
Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

Subprojecte del projecte coordinat SOMEMBED: Comprensión del Lenguaje en los medios de comunicación social. Representando contextos de forma continua (TIN2015-71147) coordinat per Paolo Rosso, de la Universitat Politècnica de València. Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad, programa de I+D (TIN2015-71147-C2-2). Participants: Universitat Politècnica de València i Universitat de Barcelona.

El projecte SomEMBED té com a objectiu general l'exploració i producció de mètodes i tècniques com són l'ús de representacions contínues de text (embeddings), entre d'altres, per a l'extracció de patrons sintàctico-semàntics que ajudin en tasques com el perfilat d'autors, la detecció d'opinions enganyoses i fraudulentes i la identificació del llenguatge figurat en els mitjans de comunicació social. És objectiu també del projecte la creació d'una infraestructura bàsica de recursos lingüístics orientats a l'anàlisi de la llengua no estàndard, que seran l'objecte de processament dels diferents mètodes desenvolupats.