Text-Knowledge 2.0: El modelado de conocimiento ante los nuevos retos de la comunicación digital

Investigador principal
M. Antònia Martí Antonín
Codi de referència
TIN2009-13391-C04-04
Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

Subprojecte del projecte TEXT-MESS 2.0 coordinat per Patricio Martínez, de la Universitat d’Alacant.

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, programa de I+D.

Participants: Universitat d’Alacant, Universitat Politècnica de València, Universitat de Barcelona i Universidad de Jaén.

Descripció: Desenvolupament i adaptació de recursos, eines  i mètodes de TLH per a la modelització, anàlisi i tractament d'informació tant explícita como no explícita necessària per afrontar el processament del llenguatge natural en els seus diferents registres i modalitats  en el marc de la web 2.0.