Sessió de work in progress del estudiants del grau de Lingüística

portada

Divendres dia 26 d'abril va tenir lloc una sessió de work in progress dels estudiants del grau de Lingüística que estan preparant el TFG.

Cada estudiant va exposar el tema del seu treball i l'estat actual de la seva recerca; després de cada intervenció, la resta de participants van poder fer les seves preguntes i observacions.