Una llengua mitjana europea per als joves: les 'micropolítiques' imprescindibles per al català

Autor: 
Albert Bastardas i Boada
Membres Autors: 
Any: 
2018
Lloc: 
A. Bastardas i Boada, E. Boix-Fuster & R. M. Torrens Guerrini (coords.). El català, llengua mitjana d'Europa. Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona: Octaedro.
Col·lecció: 
Editorial: 
Octaedro
ISBN: