Una llengua mitjana europea per als joves: les 'micropolítiques' imprescindibles per al català

Autor
Albert Bastardas i Boada
Membres autors
Any
2018
Lloc
A. Bastardas i Boada, E. Boix-Fuster & R. M. Torrens Guerrini (coords.). El català, llengua mitjana d'Europa. Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona: Octaedro.
Editorial
Octaedro