CLiC, Centre de Llenguatge i Computació (2021 SGR GRC 313)

Investigador principal
Mariona Taulé

Joan Castellví, Maite López, Anna Puig, Maria Salamó, Inmaculada Rodríguez, Jerónimo Hernández, Lourdes Díaz, Juan Andrés Moriano, Maite Zaragoza, Leandro Iván Zardaín, Thanasis Zoumpekas

El grup de recerca CLiC és un grup multidisciplinari, els membres del qual pertanyen a tres departaments de la Universitat de Barcelona i un de la Universitat Pompeu Fabra. L’actual composició del grup reflecteix aquesta multidisciplinarietat en les diferents disciplines involucrades en la seva recerca: la lingüística computacional, la intel·ligència artificial, l’aprenentatge de segones llengües, i la biolingüística, la neurolingüística i la diversitat lingüística. Aquestes àrees s’interrelacionen entre elles i cohesionen el grup de recerca, els membres del qual han assolit una activitat científica de gran impacte durant els últims 5 anys, amb la consecució de 32 projectes de recerca, 17 contractes de recerca i transferència, gairebé 300 publicacions en revistes, llibres, i actes de congressos, i 17 tesis doctorals, així com una extensa realització d’activitats de divulgació, de formació en màsters i doctorat, i l’organització d’al voltant de 20 cursos, congressos i workshops.