Tesis doctorals

Autor: 
Anna Llauradó Singla
Director: 
Liliana Tolchinsky
Data de lectura: 
dijous, 18 octubre, 2012 - 11:00
Lloc de lectura: 
UB

Aquesta tesi contribueix a l’àmbit de coneixement del desenvolupament tardà del llenguatge, usa una mostra de nens i adolescents àmplia representativa de población escolar, i examina una combinació de variables lingüístiques algunes ben establertes i altres no tan conegudes , que, fins ara, no havien estat usades per l’anàlisi del català.

Accés al text complet

Autor: 
Marta Mosella
Director: 
Josep Quer, Joana Rosselló
Data de lectura: 
dimecres, 18 juliol, 2012 - 12:51
Lloc de lectura: 
UB
Autor: 
Aina Peris Morant
Director: 
Mariona Taulé Delor i Horacio Rodríguez Hontoria
Data de lectura: 
dimecres, 11 juliol, 2012 - 11:30
Lloc de lectura: 
UB

Esta tesis pretende conjugar el estudio de las nominalizaciones deverbales tanto desde un punto de vista lingüístico como desde la perspectiva del Procesamiento del Lenguaje Natural. 

Accés al text complet

Autor: 
Josep Soler Carbonell
Director: 
Albert Bastardas Boada
Data de lectura: 
divendres, 1 gener, 2010 - 09:00
Autor: 
Elisa Rosado Villegas
Director: 
J. M. Liceras (U. of Ottawa), L. Díaz (UPF)
Data de lectura: 
dimecres, 6 juny, 2007 - 10:00
Lloc de lectura: 
Universitat de Barcelona
Autor: 
Lumbau, A.
Director: 
Elisa Rosado Villegas
Lloc de lectura: 
Universitat de Barcelona-Universitat Autònoma de Barcelona
Autor: 
Marta Vila Rigat
Director: 
Mª Antònia Martí Antonín i Horacio Rodríguez Hontoria
Lloc de lectura: 
Autor: 
Elisabet Comelles Pujadas
Director: 
Victoria Arranz i Irene Castellón

Aquesta tesi versa sobre el problema de l’avaluació de la traducció automàtica des d’una perspectiva lingüística. La majoria d’estudis realitzats en aquesta àrea són estudisquantitatius basats en coeficients de correlació, tanmateix, molt poca recerca s’hacentrat en un enfocament més qualitatiu, que vagi més enllà de les correlacions i analitziles dades detalladament. Aquest treball vol portar llum a la idoneïtat, la influència i lacombinació de la informació lingüística necessària per avaluar la sortida de traduccióautomàtica.

Autor: 
John Alexander Roberto Rodríguez
Director: 
Maria Salamó i M. Antònia Martí
Lloc de lectura: 
Barcelona, Facultat de Filología UB