Alba Milà Garcia

Professora associada
934034697
Grau de Lingüística
Edifici Josep Carner, 5è pis, despatx 5.8
Hores de visita

Q2: Dilluns de 9.30 a 10.30h

Assignatures que imparteix (2022/2023): 

   

Curriculum Vitae

 

Línies de recerca

Pragmàtica, anàlisi del discurs, anàlisi de la conversa, lexicografia, neologia

 

Publicacions